Artykuły PwC - archiwalne

ARTYKUŁY DOT. M.IN.: POMOCY PUBLICZNEJ, KWESTII ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I KARNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAGADNIEŃ DOTYCZĄCYCH COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWACH, REGULOWANIA SPRAW PRACOWNICZYCH, ZMIAN W PRZEPISACH PRAWA I PODATKÓW

 • styczeń
  2024

  Kolejne zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

 • czerwiec
  2023

  Zezwolenie w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i Decyzja o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji - jak prawidłowo łączyć oba mechanizmy w ewidencji rachunkowej?

 • maj
  2023

  Starzy strefowicze z możliwością korzystania ze zwolnienia podatkowego do końca 2026 roku

 • luty
  2023

  Wykonywanie pracy w modelu zdalnym i hybrydowym w Specjalnych Strefach Ekonomicznych oraz Polskiej Strefie Inwestycji

 • luty
  2023

  Zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji od 2023 r. - obniżenie kryteriów ilościowych i późniejsze rozliczenie ulgi

 • wrzesień
  2022

  Brak wpływu zmiany statusu przedsiębiorcy ze średniego na dużego, w toku realizacji inwestycji, na intensywność pomocy

 • lipiec
  2022

  Które przychody producenta będą korzystać ze zwolnienia z CIT?

 • maj
  2022

  Moment rozpoznania kosztów pośrednich związanych z działalnością zwolnioną z CIT na podstawie decyzji o wsparciu, poniesionych przed uzyskaniem pierwszych przychodów z działalności zwolnionej

 • marzec
  2022

  Faktoring w SSE

 • styczeń
  2022

  Fundamentalne zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

 • listopad
  2021

  Zmiana podejścia Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie korekty cen transferowych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • wrzesień
  2021

  Środki z Tarczy Antykryzysowej stanowią przychód podlegający zwolnieniu

 • lipiec
  2021

  Możliwość i zakres korzystania z ulgi badawczo-rozwojowej przez podmioty strefowe

 • maj
  2021

  Odpowiedzialność karna spółki

 • grudzień
  2020

  Zatory płatnicze - czego można spodziewać się ze strony Prezesa UOKiK

 • lipiec
  2020

  Konsekwencje niewykonania umów w czasach pandemii

 • marzec
  2020

  Stosowanie limitu art. 15e ustawy o CIT w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

 • styczeń
  2020

  2020 rok i nowe przepisy dotyczące przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

 • listopad
  2019

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych. Nowy obowiązek dla spółek prawa handlowego

 • wrzesień
  2019

  Czym jest mobbing i jak z nim walczyć?