Podstawy prawne

Akty prawne regulujące wspieranie nowych inwestycji

Akty prawne dot. Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.:

Akty prawne regulujące funkcjonowanie przedsiębiorców w sse:

Powyższe akty prawne określają ogólne zasady odnoszące się do uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych oraz do korzystania z pomocy publicznej (w postaci ulg podatkowych) w związku z prowadzoną działalnością.