Zwolnienia podatkowe

Jak uzyskać zwolnienie podatkowe od K-SSSE?


1. Planowanie nowej inwestycji - wszystkich przedsiębiorców planujących nową inwestycję na terenie całego kraju, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, zachęcamy do kontaktu i sprawdzenia możliwości otrzymania pomocy publicznej w formie Decyzji o wsparciu, polegającej na zwolnieniu działalności z podatku CIT lub PIT na okres 12, 14 lub 15 lat.

2. Złożenie wniosku do Strefy - Jeśli Państwa inwestycja kwalifikuje się do otrzymania decyzji o wsparciu, a inwestycja nie jest jeszcze rozpoczęta, to dobry czas aby złożyć stosowne dokumenty takie dokumenty w postępowaniu, aplikując tym samym o pomoc publiczną na nową inwestycję.

3. Wydanie decyzji w ciągu 30 dni - Specjalna Strefa Ekonomiczna po otrzymaniu stosownych dokumentów spełniających formalne kryteria, wydaje decyzję o wsparciu w ciągu 30 dni. Dokumenty w postępowaniu - PDF

4. Poniesienie nakładów inwestycyjnych - od momentu otrzymania decyzji o wsparciu inwestor może rozpocząć nową inwestycję i zacząć ponosić deklarowane przy składaniu wniosku koszty kwalifikowane.

5. Korzystanie ze zwolnienia z podatku CIT lub PIT na 12, 14 lub 15 lat - Inwestor, który otrzymał decyzję o wsparciu i zakończył inwestycję, jest uprawniony do nieuiszczania podatku CIT lub PIT przez określony w decyzji czas lub do określonej w decyzji kwoty.


Skontaktuj się z nami i dowiedz się, czy twoja inwestycja może otrzymać zwolnienie podatkowe.


Maciej Borowski

Kierownik Działu
Marketingu i Promocji
Inwestorzy niemieckojęzyczni


Krzysztof Babij

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Agnieszka Matuła-Dziduch

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni


Paweł Rafalski

Manager ds.
Marketingu i Promocji