Tomasz Pisarek

Prezes Zarządu
pisarek@kssse.pl


Magdalena Hilszer

Wiceprezes Zarządu
hilszer@kssse.pl
Antoni Sołtys

Członek Zarządu
soltys@kssse.pl


Grażyna Mazur

Prokurent Dyrektor Biura Zarządu mazur@kssse.pl


Żaneta Kaźmierska

Asystent Biura Zarządu
kazmierska@kssse.pl
+48 539 601 066
+48 95 721 98 00


Andrzej Kail

Dyrektor Działu
Marketingu i Promocji

kail@kssse.pl
+48 95 721 98 04
+48 601 17 18 11


Maciej Borowski

Kierownik Działu
Marketingu i Promocji
Inwestorzy niemieckojęzyczni

borowski@kssse.pl
+48 95 721 98 30
+48 512 135 523


Krzysztof Babij

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni

babij@kssse.pl
+48 95 721 98 03
+48 601 278 464


Agnieszka Matuła-Dziduch

Główny Specjalista
Manager Projektów Inwestycyjnych
Inwestorzy anglojęzyczni

matula-dziduch@kssse.pl
+48 95 721 98 35
+48 508 146 440


Paweł Rafalski

Manager ds.
Marketingu i Promocji

rafalski@kssse.pl
+48 95 721 98 31
+48 889 466 061


Tomasz Ćwiek

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska
Manager Projektów Inwestycyjnych

cwiek@kssse.pl
+48 539 603 406


Magdalena Urbaniak

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska
Manager Projektów Inwestycyjnych

urbaniak@kssse.pl
+48 532 913 277


Justyna Płonka

Polska Strefa Inwestycji Wielkopolska
Specjalista ds. Obsługi Inwestorów

plonka@kssse.pl
+48 539 039 903


Roman Dziduch

Pełnomocnik Zarządu
ds. Inwestycji

dziduch@kssse.pl


Krzysztof Giniewski

Główny Specjalista
ds. Infrastruktury

giniewski@kssse.pl
+48 95 721 98 10
+48 691 026 868


Wojciech Wasielak

Główny Specjalista
ds. Infrastruktury

wasielak@kssse.pl
+48 95 721 98 33
+48 882 822 597


Adam Browarny

Starszy Specjalista
ds. Infrastruktury

browarny@kssse.pl
+48 95 721 98 07
+48 882 822 594


Anna Najda

Główna Ksiegowa
najda@kssse.pl
+48 95 721 98 25
+48 513 101 519


Urszula Kaszuba

Kierownik ds.
Administracji i Księgowości

kaszuba@kssse.pl
+48 95 721 98 01
+48 513 101 520


Mariola Papierz

Specjalista ds. Administracji
w dziale księgowości

papierz@kssse.pl
+48 95 721 98 06
+48 882 753 716


Aleksandra Lewicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli

lewicka@kssse.pl
+48 95 721 98 05
+48 695 744 140


Agnieszka Rokicka

Główny Specjalista
ds. Administracji i Kontroli

rokicka@kssse.pl
+48 95 721 98 15
+48 508 382 357


Aleksandra Barszczak

Starszy Specjalista
ds. Administracji

barszczak@kssse.pl
+48 95 721 98 34
+48 660 527 089