Artykuły Rödl&Partner - archiwalne

ARTYKUŁY DOT. INNEJ POMOCY PUBLICZNEJ

 • Trwałość projektu - zmiana statusu przedsiębiorstwa

 • Status MŚP na etapie realizacji projektu

 • Dofinansowanie inwestycji, a status przedsiębiorstwa


ARTYKUŁY DOT. POMOCY PUBLICZNEJ W SSE/PSI

 • styczeń
  2020

  Możliwość przekształcenia zezwoleń wydanych przed 1 stycznia 2001 r. w zezwolenia bezterminowe

 • październik
  2019

  Ogólna interpretacja MF w sprawie określenia dochodu podlegającego zwolnieniu w przypadku reinwestycji

 • sierpień
  2019

  Dochód zwolniony z CIT w przypadku reinwestycji

 • maj
  2019

  Sposób kumulowania pomocy publicznej przysługującej przedsiębiorcy na realizację tej samej inwestycji

 • kwiecień
  2019

  Limit kosztów finansowania dłużnego podlegający zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów

 • marzec
  2019

  Modyfikacja odpisów amortyzacyjnych sposobem na efektywniejsze wykorzystanie przysługującej pomocy publicznej

 • luty
  2019

  Problemy z korektą rentowności u spółek prowadzących działalność na terenie SSE

 • styczeń
  2019

  Wpływ prowadzenia części procesu produkcyjnego poza terenem specjalnej strefy ekonomicznej na wysokość zwolnienia z opodatkowania

 • grudzień
  2018

  Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 4)

 • listopad
  2018

  Podatkowe skutki likwidacji oraz zbycia zmodernizowanego środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE (cz. 2)

 • październik
  2018

  Możliwość uznania wydatków poniesionych na modernizację używanego środka trwałego za wydatki kwalifikowane (cz.1)

 • wrzesień
  2018

  Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 3)

 • sierpień
  2018

  Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 2)

 • lipiec
  2018

  Ograniczenia w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niematerialnych od podmiotu powiązanego (cz. 1)

 • czerwiec
  2018

  Moment uznania za wydatki kwalifikowane kwot wydatkowanych w ramach płatności częściowych

 • maj
  2018

  Jak ustalić dochód zwolniony z CIT w przypadku posiadania kilku zezwoleń?

 • kwiecień
  2018

  Czy odszkodowanie jest przychodem z działalności strefowej?