Inne zamówienia • Informacja o udzieleniu zamówienia - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa samochodu osobowego

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu osobowego

 • Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 • Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 • Postępowanie kwalifikacyjne na Wiceprezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 • OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - SPONSOROWANIE LOKALNEGO KLUBU SPORTOWEGO PRZEZ KOSTRZYŃSKO-SŁUBICKĄ SPECJALNĄ STREFĘ EKONOMICZNĄ S.A.

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa samochodów osobowych

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodów osobowych

 • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2023 i 2024

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - Dostawa samochodu typu VAN

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa samochodu osobowego typu VAN

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 • Ogłoszenie o zamówieniu - Kompleksowa organizacja i realizacja wydarzenia pn. Kongres Gospodarczy 5-lecie Polskiej Strefy Inwestycji

 • Informacja o udzieleniu zamówienia - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

 • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

 • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2021 i 2022

 • Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu K-S SSE S.A.

 • Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie K-S SSE S.A.

 • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 i 2020

 • Inne zamówienia