Inne zamówienia  • Informacja o udzieleniu zamówienia - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

  • Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu - Sponsorowanie lokalnego klubu sportowego przez Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

  • Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Wiceprezesa Zarządu Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą

  • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2021 i 2022

  • Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu K-S SSE S.A.

  • Postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie K-S SSE S.A.

  • Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019 i 2020

  • Inne zamówienia