Przetargi budowlane • 30-11-2023

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usunięcie kolizji i zasilenie w energię elektryczną terenów inwestycyjnych w Bytomiu Odrzańskim

 • 13-11-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Awaryjna wymiana elementów dwupompowej przepompowni ścieków PS Jadik gm. Nowa Sól

 • 30-08-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 22-08-2023

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 17-07-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 30-06-2023

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 07-03-2023

  Wynik przetargu - Przetarg 001-2023

 • 07-03-2023

  Wynik przetargu - Przetarg 002-2023

 • 09-02-2023

  Przetarg 001-2023 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Słubice

 • 09-02-2023

  Przetarg 002-2023 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Czarna Stróżka

 • 04-11-2022

  OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - Wykonanie konserwacji zbiornika retencyjnego nr 2 i 3 w podstrefie w Słubicach

 • 13-10-2022

  OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - Wykonanie konserwacji zbiornika retencyjnego nr 1 w podstrefie w Słubicach

 • 08-02-2022

  Wynik przetargu - Przetarg 008-2021

 • 17-12-2021

  Przetarg 008-2021-2 - Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym przy ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli

 • 29-11-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 007-2021

 • 24-11-2021

  Przetarg 008-2021 - Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym przy ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli

 • 02-11-2021

  Przetarg 007-2021 - Awaryjna przepompownia wód deszczowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 14/11, obręb 0006, jedn. ewid. 080401 1. Miasto Nowa Sól

 • 22-09-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 004-2021

 • 22-09-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 006-2021

 • 01-09-2021

  Przetarg 2 006-2021 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 1MW na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą

 • 23-08-2021

  Odpowiedź na pytanie do przetargu - Przetarg 004-2021

 • 10-08-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 008-2021

 • 09-08-2021

  Przetarg 004-2021 - Przebudowa układu zbiorników retencyjnych, budowa przepompowni wód deszczowych i linii zasilającej projektowaną przepompownię, usunięcie kolizji linii oświetleniowej z projektowaną przepompownią oraz rozbiórka istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i części drogi wewnętrznej na terenie Nowej Soli

 • 09-08-2021

  Przetarg 006-2021 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej do 1MW na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą

 • 09-07-2021

  Przetarg 008-2021 - Projekt Techniczny Budowy Odcinka Drogi pomiędzy ul. Leśną a ul. Szkolną w Kostrzynie nad Odrą

 • 24-06-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 003-2021

 • 10-06-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 002-2021

 • 08-06-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 005-2021

 • 18-05-2021

  Przetarg 005-2021 - Wykonanie utwardzenia dna zbiorników retencyjnych

 • 17-05-2021

  Przetarg 003-2021 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej