Przetargi budowlane • 28-06-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty remontowe nawierzchni drogi na terenie podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Kostrzynie nad Odrą, Nowa Sól dz. Nr 9/6 obręb 6

 • 29-05-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Całoroczne utrzymanie czystości oraz przejezdności drogi w okresie zimowym, dróg wewnętrznych i pasów technicznych w I i III kpl. SSE w Kostrzynie nad Odrą

 • 13-05-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie całoroczne terenów technicznych w podstrefie Słubice

 • 13-05-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie całoroczne terenów technicznych w podstrefie Nowa Sól

 • 13-05-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie całoroczne terenów technicznych w podstrefie w Gorzowie Wlkp.

 • 06-05-2024

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wykonanie konserwacji i bieżącego utrzymania urządzeń elektroenergetycznych na terenie podstrefy KSSSE w Gorzowie Wlkp.

 • 03-04-2024

  UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU - Przegląd techniczny okresowy obiektów infrastruktury technicznej na poszczególnych terenach zarządzanych przez K-S SSE S.A.

 • 07-03-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Przegląd techniczny okresowy obiektów infrastruktury technicznej na poszczególnych terenach zarządzanych przez K-S SSE S.A.

 • 21-02-2024

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do kanału A Kunowice

 • 21-02-2024

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Utrzymanie całoroczne terenów technicznych w podstrefie Kostrzyn nad Odrą, kompleks II SSE w Drzewicach

 • 26-01-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Utrzymanie całoroczne terenów technicznych w podstrefie Kostrzyn nad Odrą, kompleks II SSE w Drzewicach

 • 16-01-2024

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa części podziemnych i przyziemnych budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 • 08-01-2024

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu kompleksu nr 1 podstrefy Słubice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. do kanału A Kunowice

 • 29-12-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usunięcie kolizji i zasilenie w energię elektryczną terenów inwestycyjnych w Bytomiu Odrzańskim

 • 29-12-2023

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Izolacja cieplna i przeciwwilgociowa części podziemnych i przyziemnych budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 • 30-11-2023

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usunięcie kolizji i zasilenie w energię elektryczną terenów inwestycyjnych w Bytomiu Odrzańskim

 • 13-11-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Awaryjna wymiana elementów dwupompowej przepompowni ścieków PS Jadik gm. Nowa Sól

 • 30-08-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 22-08-2023

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 17-07-2023

  INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 30-06-2023

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont wejścia głównego do budynku Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kostrzynie nad Odrą

 • 07-03-2023

  Wynik przetargu - Przetarg 001-2023

 • 07-03-2023

  Wynik przetargu - Przetarg 002-2023

 • 09-02-2023

  Przetarg 001-2023 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie kompleksu nr 1 podstrefy Słubice

 • 09-02-2023

  Przetarg 002-2023 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do rzeki Czarna Stróżka

 • 04-11-2022

  OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - Wykonanie konserwacji zbiornika retencyjnego nr 2 i 3 w podstrefie w Słubicach

 • 13-10-2022

  OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU - Wykonanie konserwacji zbiornika retencyjnego nr 1 w podstrefie w Słubicach

 • 08-02-2022

  Wynik przetargu - Przetarg 008-2021

 • 17-12-2021

  Przetarg 008-2021-2 - Budowa zatok parkingowych w pasie drogowym przy ul. Motoryzacyjnej w Nowej Soli

 • 29-11-2021

  Wynik przetargu - Przetarg 007-2021