O SpółceDANE SPÓŁKI

Nazwa: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Siedziba: kraj Polska, województwo lubuskie, powiat gorzowski, miejscowość Kostrzyn nad Odrą
Adres: ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Wysokość kapitału zakładowego: 27.184.300,00 zł.
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000066104
NIP: 5981316916
REGON: 210396113
tel. 95 721 98 00
fax 95 752 41 67
info@kssse.pl
www.kssse.pl


AKCJONARIAT

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 19.09.2019r. do 24.06.2020r.

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 25.06.2020r.

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 25.01.2023r.


SKŁAD ZARZĄDU

Skład Zarządu Spółki:

Tomasz Pisarek - Prezes Zarządu
Magdalena Hilszer - Wiceprezes Zarządu
Antoni Sołtys - Członek Zarządu


SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Skład Rady Nadzorczej:

Anna Arcimowicz-Kołeczek - Przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa - Ministra Właściwego ds. Gospodarki),
Leszek Bajon - Wiceprzewodniczący RN (przedstawiciel Gminy Słubice)
Leszek Statkiewicz - Sekretarz (przedstawiciel Miasta Kostrzyn nad Odrą),
Wojciech Szymczak - Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),
Rafał Adamczak - Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa - Ministra Właściwego ds. Aktywów Państwowych).