Kontakt dla akcjonariuszyGrażyna Mazur
Prokurent Dyrektor Biura Zarządu

95-721 98 00
e-mail: mazur@kssse.pl