Status prawnyNazwa: Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna

Siedziba: kraj Polska, województwo lubuskie, powiat gorzowski, miejscowość Kostrzyn nad Odrą

Adres: ul. Orła Białego 22, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

Wysokość kapitału zakładowego: 27.184.300,00 zł.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS: 0000066104

NIP: 5981316916

REGON: 210396113

STATUT SPÓŁKI obowiązujący do 13.08.2017r.

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 14.08.2017r. do 18.09.2019r.

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 19.09.2019r. do 24.06.2020 r

STATUT SPÓŁKI obowiązujący od 25.06.2020r.

Zasady i tryb zbywania składników aktywów trwałych w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.- obowiązujące od 27.08.2019r.

Zasady zbywania składników aktywów trwałych Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. - obowiązujące od 27.02.2018r. do 27.08.2019r.

 

tel. 95 721 98 00
fax 95 752 41 67
info@kssse.pl

http://www.kssse.pl/