Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 13.10.2009r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 200 (2961) w dniu 13.10.2009r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 9-17 listopada 2009r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono firmę Pol-Glass Spółka jawna Krzysztof Górnicki, Andrzej Bomba z siedzibą w miejscowości Wołczkowo gmina Dobra.