Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna wychodzi naprzeciw inwestorom w województwie zachodniopomorskim

Podczas konferencji zorganizowanej 22 października 2009 wraz z Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie kompleksowo przedstawiono korzyści wynikające z rozwijania działalności gospodarczej na terenach specjalnej strefy ekonomicznej.

Na konferencję licznie przybyli potencjalni inwestorzy, przedstawiciele zachodniopomorskiego samorządu gospodarczego, firmy doradcze oraz dziennikarze i studenci. - Cieszę się z wysokiej frekwencji, która świadczy o aktywności zachodniopomorskich przedsiębiorców pomimo kryzysu - mówił Olgierd Geblewicz, Przewodniczący Sejmiku WZ oraz gospodarz obiektu, w którym w dniu 22 października zorganizowano seminarium - siedziby Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa reprezentował Wojciech Drożdż, który podkreślił doskonałą współpracę zachodniopomorskiego COI z KSSSE. Wątek ten miał powrócić wielokrotnie podczas kolejnych wystąpień.

- Zauważyliśmy w ostatnim, trudnym ekonomicznie roku, spadek zainteresowania inwestycjami bezpośrednimi wśród zagranicznych inwestorów. Jednocześnie obserwujemy wzrost zainteresowania nowymi inwestycjami bezpośrednimi wśród polskich firm. Spośród 5 zezwoleń na działalność gospodarczą w Strefie wydanych od początku roku 2009 przez naszą spółkę i pięciu następnych, które zamierzamy wydać do końca bieżącego roku, 70% to kapitał stricte polski. - wyjaśniał powody organizacji konferencji Roman Dziduch, Wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Prezes Dziduch nie szczędził też słów uznania dla oferty inwestycyjnej Pomorza Zachodniego.

Przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, dr Sylwia Luc szczegółowo opisała instrumenty wsparcia nowych inwestycji bezpośrednich dostępne dla przedsiębiorców na poziomie rządowym. Do takich narzędzi należą między innymi specjalne strefy ekonomiczne, których specyfikę przedstawił Andrzej Kail, odpowiedzialny za marketing w KSSSE. Serce Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej bije w Lubuskiem, a jej płuca w Zachodniopomorskiem - powiedział Andrzej Kail. W tym województwie znajduje się pięć podstref KSSSE, w tym trzy z wolnymi terenami: w Goleniowie, Gryfinie i Karlinie. Do dyspozycji inwestorów pozostaje jeszcze ponad sto hektarów.

Obiektywny obraz przebiegu procesu inwestycyjnego w regionie przedstawił Andrzej Baron, Dyrektor Zarządzający Abena Polska Sp. z o. o. Duńska firma produkująca artykuły higieniczne, która zdecydowała się na ulokowanie swojej polskiej fabryki w Goleniowskim Parku Przemysłowym, zatrudnia dziś 45 pracowników. Jednym z najważniejszych warunków wyboru Polski na miejsce inwestycji była możliwość uzyskania przywilejów strefowych, czyli przede wszystkim zwolnienia z podatku CIT. Przedstawiciel Abeny nie wahał się wskazać również problemów i przeszkód w realizacji inwestycji. Podkreślił jednak, że bilans zysków i strat jest zdecydowanie korzystny dla inwestorów.

Wojciech Sztuba, Partner Zarządzający firmy doradczej TPA Horwath, zaprezentował sytuację gospodarczą naszego kraju na tle Europy i świata. Najciekawszą częścią prezentacji były prognozy różnych ośrodków opiniotwórczych, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników ekonomicznych.

Prelekcje zamykało wystąpienie Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora Pawła Bartoszewskiewgo, który krótko przedstawił wspólne działania podejmowane przez Centrum i KSSSE w obszarze obsługi projektów inwestycyjnych, promocji potencjału gospodarczego oraz poprawy oferty inwestycyjnej Pomorza Zachodniego.

Wysoka frekwencja oraz ożywiona dyskusja, która była ostatnim punktem programu, przekonały organizatorów konferencji o słuszności podjętej inicjatywy. Zorganizowaliśmy dzisiejszą konferencję po to, aby dać Państwu podstawową wiedzę o tym, jak rząd polski może i chce pomagać rodzimym firmom. Reakcje przybyłych gości zdają się potwierdzać, że efekt, założony i zapowiedziany przez Prezesa Dziducha w wystąpieniu otwierającym seminarium, został osiągnięty.

Źródło: www.wzp.pl

Załączniki:

  1. prezentacja Ministerstwa Gospodarki
  2. prezentacja K-S SSE S.A.
  3. prezentacja Abena Polska Sp. z o.o.
  4. prezentacja COI woj. zachodniopomorskiego
  5. prezentacja TPA Horwath