Przedsiębiorcy zainaugurowali nowy rok w gospodarce

29 stycznia w Międzyrzeczu przedsiębiorcy zainaugurowali nowy rok w gospodarce. W wydarzeniu zorganizowanym przez Izbę wspólnie z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną wzięło udział ponad 250 gości.

Gospodarcza Inauguracja Roku to tradycyjne noworoczne spotkanie przedsiębiorców, władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli świata nauki o charakterze informacyjno-integracyjnym, którego celem jest prezentacja aktualnej kondycji polskiej gospodarki oraz prognoz i ewentualnych zagrożeń w najbliższych 12- tu miesiącach.

Głównym punktem tegorocznych uroczystości była debata na temat perspektyw rozwojowych województwa lubuskiego, którą poprowadził dziennikarz TVP Gorzów i Radia Zachód Marcin Sasim.

Wzięli w niej udział: Jerzy Materna – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP; Władysław Komarnicki – Senator RP; Robert Paluch -  Wicewojewoda Lubuski; Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego; Krzysztof Kielec – Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. oraz Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Korolewicz. Oś debaty stanowiły rozważania na temat tego, na co powinno postawić lubuskie, aby zmniejszać dystans do lepiej rozwiniętych województw oraz roli organizacji okołobiznesowych w tworzeniu strategii rozwoju regionu.

Gospodarcza Inauguracja Roku była również okazją do zaprezentowania oferty Izby na nadchodzące 12 miesięcy. Prócz stałych, corocznych pozycji, w tym roku Izba postawiła na rozwój kadr lubuskich firm. ZIPH od marca uruchamia trzy akademie szkoleniowe, dotyczące: zarządzania, coachingu i logistyki. W ofercie znalazły się również nowe, nieszablonowe pozycje, takie jak: Klub Aniołów Biznesu czy rzecznik patentowy. ZIPH stara się również o utworzenie w Gorzowie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz biura  Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA.

Z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę okolicznościowy wykład na temat  losów naszego regionu na tle przemian zachodzących w Polsce wygłosił Dr hab. Inż. Piotra Kułyka prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczestnicy mieli również okazję wysłuchać wykładu na temat strategii inwestowania nadwyżek finansowych w późnej fazie cyklu koniunkturalnego. To ciekawe zagadnienie przybliżył uczestnikom Tomasz Kaczmarek reprezentujący spółkę StarFunds, która była głównym partnerem biznesowym Gospodarczej Inauguracji Roku 2018.

Miłym akcentem było wręczenie statuetek „Przyjaciel Izby”. W ten sposób ZIPH nagradza co roku osoby, które wniosły szczególny wkład w rozwój Izby. W tym roku wyróżnieni zostali: Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze Roman Fedak oraz Prezes Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Gorzowie Dariusz Kończal.

Całość zwieńczył uroczysty bankiet.