Organy spółkiOrganami Spółki są:

 • Zarząd,

 • Rada Nadzorcza,         

 • Walne Zgromadzenie.

Skład Zarządu Spółki:

 • Krzysztof Kielec - Prezes Zarządu

 • Magdalena Hilszer - Wiceprezes Zarządu

 • Andrzej Kail - Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

 • Bogdan Bakalarz - Przewodniczący (przedstawiciel Skarbu Państwa – Ministra Rozwoju),

 • Tomasz Stupienko - Wiceprzewodniczący (przedstawiciel Gminy Słubice),

 • Leszek Statkiewicz - Sekretarz (przedstawiciel Miasta Kostrzyn nad Odrą),

 • Wojciech Szymczak - Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa- Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

 • Ilona Kowalska - Członek (przedstawiciel Skarbu Państwa - Ministra Finansów).

Akcjonariusze:

 • Skarb Państwa

 • Miasto Kostrzyn nad Odrą

 • Gmina Słubice

 • Prochem-Zachód Sp. z o.o.

 • Gmina Gorzów Wielkopolski

 • Miasto Gmina Nowa Sól

 • Miasto Gmina Gubin

 • Gmina Bytom Odrzański