Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 02.10.2017r.Przetarg przeprowadzono na podstawie uchwały Zarządu nr VIII/14/2017 z dnia 26.09.2017 roku oraz zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 190 [4589] z dnia 02.10.2017 roku oraz na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego było wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości położonej w obrębie nr 3 miasta Słubice przy ulicy Osiedle Przemysłowe 3, stanowiącej działki oznaczone nr ewidencyjnymi działek:

 1. 74/102 o powierzchni 2,4999 ha, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem Bi - inne tereny zabudowane (o powierzchni 0,0115 ha) i Ba - tereny przemysłowe (o powierzchni 2,4884 ha), zabudowana następującymi budynkami i budowlami:
  • wiatą o powierzchni 4.571,00 m2,
  • halą produkcyjną z halą pakowania i magazynem wyrobu gotowego o powierzchni 2.945,00 m2 ,
  • portiernią o powierzchni 12,80 m2 ,
  • obiektem socjalno-biurowym o powierzchni 216,00 m2 ,
  • stacją transformatorową o powierzchni 19,00 m2,
  • placem wybetonowanym o powierzchni 20.485,00 m2 ,

położona na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Słubice, Kompleks 1,

 1. 74/101 o powierzchni 0,9585 ha, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem RVI - grunty orne (o powierzchni 0,7324 ha) i Lz-RVI - grunty zadrzewione i zakrzewione (o powierzchni 0,2261 ha); niezabudowana, położona poza terenem Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; przez działkę przebiega sieć energetyczna kablowa i napowietrzna SN, działka jest zakrzaczona i zadrzewiona, częściowo zagruzowana,

dla których Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00022912/1.

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego wyłoniono spółkę pod firmą Promet Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowicach.