Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 14 września 2017r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w  dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 178 [4577] z dnia 14 września 2017 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 10 października 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gorzów Wlkp. Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę TPV Displays Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wlkp.