Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.07.2017r.Przetarg przeprowadzono na podstawie uchwały Zarządu nr VII/62/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku oraz zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 136 [4535] z dnia 17 lipca 2017 roku oraz na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego było wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości położonych w obrębie nr 7 Zatorze Fabryczne miasta Kostrzyn nad Odrą, oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:

  • 63/29 o pow. 1,7134 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00020693/5, niezabudowana, położona na terenie Kompleksu nr 1 Podstrefy Kostrzyn Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
  • 122/14 o pow. 0,7407 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr GW1S/00018774/0, zabudowana częściowo betonową drogą wewnętrzną (ul. Energetyków), położona poza obszarem objętym Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego wyłoniono spółkę pod firmą ICT Poland Sp. z o.o. z siedzibą Kostrzynie nad Odrą.