Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 19 lipca 2017r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „Dziennik Gazeta Prawna” nr 138 [4537] z dnia 19 lipca 2017 roku oraz  na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzanego dnia 10 sierpnia 2017 r. jest wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości o powierzchni łącznej 7,6502 ha, składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1, 36, 37 i 39, położonej w obrębie 6 miasta Nowa Sól, na terenie Podstrefy Nowa Sól Kompleks nr 1 Obszar 5.

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę Marmite II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Zakrzewo.