Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 8 maja 2017r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 87 [4486] z dnia 8 maja 2017 roku oraz na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 30 maja – 7 czerwca 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Sulęcin.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Living Furniture Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sulęcinie.