Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 07.04.2017r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037), oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 69 [4468] z dnia 7 kwietnia 2017 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 3,0139 ha oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/11, położonej w obrębie 10 Świecko gmina Słubice, na terenie Podstrefy Słubice Kompleks nr 2.

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty - 8 maja 2017 roku nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.