Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 07 lutego 2017 r., sprostowanego ogłoszeniem 7 marca 2017r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „Dziennik Gazeta Prawna” nr 26 [4425] z dnia 7 lutego 2017 roku, sprostowanego ogłoszeniem w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 46 [4445]
w dniu 7 marca 2017 roku, i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzanego dnia 31 marca 2017 r. jest wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni łącznej 7,8289 ha, składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 4/34 (o pow. 2,9350 ha), 1312 (o pow. 4,8939 ha),  położonej w obrębie 3 Forty miasta Kostrzyn nad Odrą, na terenie Podstrefy Kostrzyn Kompleks nr 3.

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę INDO BALTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.