Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 28 lutego 2017 r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w  dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 41 [4440] z dnia 28 lutego 2017 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 23 marca 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gubin.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę TEKRA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gubinie.