Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 31.12.2016 r. - 01.01.2017r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 252 [4399] z dnia 31 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 1 lutego 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Drezdenko Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Tomasza Wilento prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EKOWIL – TOMASZ WILENTO z siedzibą w Drezdenku.