Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nieograniczonego ogłoszonego w dniu 09.01.2017 r.Przetarg przeprowadzono na podstawie uchwały Zarządu nr VII/03/2017 z dnia 4 stycznia 2017 roku oraz zaproszenia do przetargu pisemnego nieograniczonego opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 5 [4404] z dnia 9 stycznia 2017 roku oraz na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu pisemnego nieograniczonego było wyłonienie podmiotu, który nabędzie prawo własności nieruchomości o łącznej pow. 3,0131 ha, położonych w obrębie nr 6 miasta Nowa Sól na terenie Kompleksu 1 Podstrefy Nowa Sól Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, składających się z nieruchomości gruntowych oznaczonych nr ewidencyjnymi działek:

  • 14/4 o pow. 0,3061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058487/3,
  • 14/12 o pow. 1,6851 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00054964/3,
  • 17 o pow. 1,0219 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ZG1N/00058489/7.

W wyniku przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego wyłoniono przedsiębiorcę „ŚWIDERSKA PLAZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.