Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 19.12.2016 r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „Dziennik Gazeta Prawna” nr 244 [4391] z dnia 19 grudnia 2016 roku i na stronie internetowej  www.kssse.pl

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 10 stycznia 2017 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni łącznej 14,0907 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę PDC Industrial Center 69 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.