Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 18.10.2016r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w  dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 202 [4349] z dnia 18 października 2016 r.
i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 14 listopada 2016 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Bytom Odrzański.

W wyniku przeprowadzonych rokowań nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy - złożona oferta została odrzucona.