Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 16-18 września 2016r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w  dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 181 [4327] z dnia 16-18 września 2016 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 10 października 2016 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę EKOENERGETYKA - Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze.