Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 19.09.2016r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2037), oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Dziennik Gazeta Prawna” nr 181 [4328] z dnia 19 września 2016 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem przetargu łącznego było wyłonienie przedsiębiorcy, który:

  • uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
  • nabędzie prawo własności nieruchomości gruntowej  o powierzchni 13,2800 ha, oznaczonej nr ewid. działki 16/12, położonej w obrębie 55 miasta Zielona Góra, na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Zielona Góra Kompleks nr 2.

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty (11 październik 2016 r.) nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.