Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 30 sierpnia 2016r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „Dzienniku Gazeta Prawna” 167 [4314] z dnia 30 sierpnia 2016 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 26 września 2016 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę IDEAL Automotive Zielona Gora sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.