Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniach 22-24.07.2016r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015 roku poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku  „Dziennik Gazeta Prawna” nr 141 [4288] z dnia 22-24 lipca 2016 r. i na stronie internetowej www.kssse.pl .

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 17 sierpnia 2016 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę STYROPMIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.