Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 04.02.2016r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. z 2015r. poz. 2037) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" nr 23 [4537] w dniu 04.02.2016r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 2.

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty (3 marzec 2016r.) nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.