Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 17.11.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 221 [4483] z dnia 17 listopada 2015 roku i na stronie internetowejwww.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2015 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Gniezno.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Roberta Skraburskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SKRABURSKI ROBERT „FIRMA ROBAS”  z siedzibą w Gnieźnie.