Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 23.11.2015r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 225 [4487] z dnia 23 listopada 2015 r. oraz na stronie internetowejwww.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 16 grudnia 2015 r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej -Podstrefa Gubin Kompleks nr 2.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę Formaplan Gubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Krakowie.