Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 01.10.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 189 [4451] z dnia 1 października 2015 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 27-30 październik 2015 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę GEWA Europa Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.