Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 27.08.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 164 [4426] z dnia 27 sierpnia 2015 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl   

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 21 września 2015 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Lantmannen Unibake Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Poznaniu.