Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 10.08.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULSIE BIZNESU” nr 151[4413] z dnia 10 sierpnia 2015 roku i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach 1 - 22 września 2015 roku było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Żary Kompleks nr 4.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę „Saint-Gobain Innovative Materials Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.