Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 29.07.2015r.



Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 143 [4405] z dnia 29 lipca 2015 r. oraz na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 21 sierpnia 2015 r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę „Electropoli-Galwanotechnika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Bielsku-Białej.