Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 16.06.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULSIE BIZNESU” nr 112 [4374] z dnia 16 czerwca 2015r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2015r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra Kompleks nr 1.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę BLV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Zielona Góra.