Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 03.06.2015r.



Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULSIE BIZNESU” nr 105 [4367] z dnia 3-7 czerwca 2015r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2015r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów Kompleks nr 7.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę „Poland Fur Production” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Leszczno.