Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 15.05.2015r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 92 [4354] z dnia 15-17 maja 2015r. oraz na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniu 15 czerwca 2015r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 2,2873 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę „BRINKHAUS Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.