Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 15.01.2015r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 254, poz. 2541 z późn. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „Puls Biznesu" NR 8 [4270] w dniu 15.01.2015r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra.

 

W dniu wyznaczonym na złożenie oferty (16 luty 2015r.) nie wpłynęła żadna oferta - nie wyłoniono żadnego przedsiębiorcy.