Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 27.05.2014r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 100 [4113] z dnia 27 maja 2014r.i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniach 24 - 26 czerwca 2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 1,5224 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Nowa Sól.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę Jost Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Soli.