Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 26.05.2014r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 99 [4112] z dnia 26 maja 2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 27czerwca 2014r. było wyłonienie przedsiębiorców, którzy uzyskajązezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę: Great Maple Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Traf Logistics sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Zielonej Górze.