Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniu 14.04. 2014r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 72 [4085] w dniu 14.04.2014r.  i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonego w dniach  12 maja – 24 czerwca 2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 1,7979 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę „EURO-HURT Logistics” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.