Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 19.05.2014r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 94 [4107] z dnia 19 maja 2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 16.06.2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Zielona Góra.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę „DARSTAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Zielonej Górze.