Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 16-18.05.2014r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 93 [4106] z dnia 16-18 maja 2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 12.06.2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Stęszew.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę ForTec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Strykowie.