Rozstrzygnięcie przetargu łącznego ogłoszonego w dniach 18-21.04. 2014r.Przetarg łączny przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do przetargu łącznego opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 76 [4089] w dniach 18-21.04.2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem przetargu łącznego przeprowadzonych w dniach 15-19 maja 2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową o powierzchni 1,0002 ha i uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu łącznego wyłoniono przedsiębiorcę NOVO TECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą.