Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 7.04. 2014r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w „PULS BIZNESU” nr 67 [4080] w dniu 7.04.2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniach  29 kwietnia – 8 maja 2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Goleniów.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę LM Wind Power Blades Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Łozienica, gmina Goleniów.