Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 09.01.2014r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 5 [4018] z dnia 9 stycznia 2014r. i na stronie internetowej www.kssse.pl.

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 31 styczeń 2014r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Kostrzyn.

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „UNIPACO” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu.