Rozstrzygnięcie rokowań ogłoszonych w dniu 25.11.2013r.Rokowania przeprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń, co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. nr 254, poz. 2541 z póź. zm.) oraz zaproszenia do rokowań opublikowanego w dzienniku „PULS BIZNESU” nr 224 [3990] z dnia 25 listopada 2013r. i na stronie internetowej www.kssse.pl.

 

Przedmiotem rokowań przeprowadzonych w dniu 17 grudnia 2013r. było wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Swarzędz.

 

W wyniku przeprowadzonych rokowań wyłoniono przedsiębiorcę Hanomag Heat Treatment International sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz.